Windows Server core kullancılarının sıklıkla kullandığı bu komutlar ile web sitesi yada ftp üzerinde bulunan dosyları sisteminiz üzerinde ki yeri belirterek indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bilmeniz gereken tek şey indirmek istediğiniz dosyanın hangi link üzerinde bulunduğudur. Dosyanın linkini bildikten sonra basit bir kaç PowerShell komoutu ile dosyaları download edebilirsiniz.

Örnek olarak bir kaç yöntemi sizlerle paylaşmak isterim. İlk örneğimde sizlere PowerShell scripti ile iligli linki ve path göstererek download işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

$WebClient = New-Object System.Net.WebClient
$WebClient.DownloadFile("http://web site adresi","C:\dosya ismi.formatı")

Örnek uygulama ile Windows Admin Center indirme işlemini gerçekleştireceğim.
PS C:\Users\Administrator> $WebClient = New-Object System.Net.WebClient
PS C:\Users\Administrator> $WebClient.DownloadFile("http://aka.ms/WACDownload","C:\wac.msi")
  
PS C:\b> dir
  
  
    Directory: C:\b
  
  
Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
 
-a----       12.08.2019     17:31       63909888 wac.msi
  
  
PS C:\b>

PowerShell komutu ile aynı işlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

Invoke-WebRequest -Uri "<download web linkini giriniz>" -OutFile "C:\dosya adini.formati"

Bu örnektede MS SQL2017 download ediyorum.

PS C:\> Invoke-WebRequest -Uri "https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=853017" -OutFile "C:\sql2017.exe"
  
 Writing web request
    Writing request stream... (Number of bytes written: 1701728)

Web adresleri yerine ftp adresleri girerek de işlemlerinizi çeşitlendirebilirsiniz. 

Uygulama videosu: