Windows Server IIS role özelliğine sahip web sunucularınızda operasyonel süreçlerinizde işinizi kolaylaştıracak olan Inetpub dizinin değiştirilmesi mevcut dosya ve klasörlerin nasıl taşınması gerektiğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu işlemi genelde güvenlik sebebi ile dizin değiştirenlerin yanı sıra sunucu değişiklikleri sırasında da kullanabilirsiniz. Sizlere öncelikle InetPub dizinin içinde bulunan dizinleri anlatmak isterim. Bu dizinlerin görevi nedir ve hangi pathde bulunuyor aşağıda inceleyebilirsiniz.
 • LOGS/FREBLOGS: Failed Request Event Buffering (FREB) başarısız olarak sonuçlanan işlemlere ait logları bu dizin altında bulabilirsiniz.
  Varsayılan dizini: %systemdrive%\inetpub\logs\FailedReqLogfiles
 • LOGS/LOGFILES: IIS log dosyalarını bu dizinde bulabilirsiniz.
  Varsayılan dizini: %systemdrive%\inetpub\logs\logfiles
 • TEMP/AppPools: IIS üzerinde oluşturulmuş App Pools ilişkin (Application Pools) yapılandırma dosyaları burada saklanmaktadır.
  Varsayılan dizini: %systemdrive%\inetpub\temp\appPools
 • HISTORY: IIS sunucusunun yapılandırma geçmişini tutan bölümdür. Bir diğer IIS yapılandırma ayarlarının saklandığı administration.config ve applicationHost.config dosyalarının yedeğini alır, saklar. Böylece gerçekleştirilen yapılandırmalar geri alınabilir.
  Varsayılan dizini: %systemdrive%\inetpub\history
 • TEMP/ASP COMPILED TEMPLATES: Classic ASP uygulamalarında derlenen ASP kodu hafıza alanında belirlenen değeri geçerse derlenen kodlar disk üzerindeki bu dizine kaydedilir.
  Varsayılan dizini: %systemdrive%\inetpub\temp\ASP Compiled Templates
 • TEMP/IIS TEMPORARY COMPRESSED FILES: IIS sunucuları compress edilen dosyaları gerektiğinde disk üzerinde kaydedebilir.
  Varsayılan dizini: %systemdrive%\inetpub\temp\IIS Temporary Compressed Files
 • WWWROOT: IIS sunucularında Default Web Site isimli bir web sitesi ile gelmektedir. Bu site üzerinden de default IIS yayını yapılmaktadır. IIS10.0 için varsayılan bir resim gelmektedir.
  Varsayılan dizini: %systemdrive%\inetpub\wwwroot.
 • CUSTERR: IIS sunucularında yapılandırılmış hata sayfalarının depolandığı dizindir.
  Varsayılan dizini: %systemdrive%\inetpub\custerr
 • WWWROOT ve FTPROOT: IIS www ve ftp servis paketlerinin nerede olduğuna ait bilgileri bulundurur. WWWROOT ve FTPROOT dizinlerine ait konum bilgisi registry içerisinde de yer almaktadır.

InetPub dosya ve dizinlerini taşımak için en rahat ve sancısız kopyalama yöntemi XCOPY yada ROBOCOPY dir.

Örneğin:

XCOPY C:\Inetpub E:\Inetpub /E /O /I

InetPub dizin değişikliği sırasında aşağıdaki dizinleri ve dosyaları taşımanız işinizi görecektir.

 • LOGS/FREBLOGS Taşınması:
  %windir%\system32\inetsrv\appcmd set config -section:system.ApplicationHost/sites -siteDefaults.traceFailedRequestsLogging.directory:"E:\inetpub\logs\FailedReqLogFiles"
 • LOGS/LOGFILES Taşınması:
  %windir%\system32\inetsrv\appcmd set config -section:system.ApplicationHost/sites -siteDefaults.logfile.directory:"E:\inetpub\logs\logfiles %windir%\system32\inetsrv\appcmd set config -section:system.ApplicationHost/log -centralBinaryLogFile.directory:"E:\inetpub\logs\logfiles %windir%\system32\inetsrv\appcmd set config -section:system.ApplicationHost/log -centralW3CLogFile.directory:"E:\inetpub\logs\logfiles
 • TEMP\AppPools Taşınması:
  reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WAS\Parameters /v ConfigIsolationPath /t REG_SZ /d E:\inetpub\temp\appPools
 • HISTORY Taşınması:
  %windir%\system32\inetsrv\appcmd set config -section:system.ApplicationHost/configHistory –path:E:\inetpub\history
 • TEMP\ASP COMPILED TEMPLATES Taşınması:
  %windir%\system32\inetsrv\appcmd set config -section:system.webServer/asp -cache.disktemplateCacheDirectory:"E:\inetpub\temp\ASP Compiled Templates"
 • TEMP\IIS TEMPORARY COMPRESSED FILES Taşınması:
  %windir%\system32\inetsrv\appcmd set config -section:system.webServer/httpCompression -directory:"E:\inetpub\temp\IIS Temporary Compressed Files"
 • WWWROOT Taşınması:
  %windir%\system32\inetsrv\appcmd set vdir "Default Web Site/"-physicalPath:E:\inetpub\wwwroot
 • CUSTERR Taşınması:
  %windir%\system32\intersrv\appcmd set config –section:httpErrors / [statusCode='401'].prefixLanguageFilePath:E:\inetpub\custerr %windir%\system32\intersrv\appcmd set config –section:httpErrors / [statusCode='403'].prefixLanguageFilePath:E:\inetpub\custerr %windir%\system32\intersrv\appcmd set config –section:httpErrors / [statusCode='405'].prefixLanguageFilePath:E:\inetpub\custerr %windir%\system32\intersrv\appcmd set config –section:httpErrors / [statusCode='404'].prefixLanguageFilePath:E:\inetpub\custerr %windir%\system32\intersrv\appcmd set config –section:httpErrors / [statusCode='406'].prefixLanguageFilePath:E:\inetpub\custerr %windir%\system32\intersrv\appcmd set config –section:httpErrors / [statusCode='412'].prefixLanguageFilePath:E:\inetpub\custerr %windir%\system32\intersrv\appcmd set config –section:httpErrors / [statusCode='500'].prefixLanguageFilePath:E:\inetpub\custerr %windir%\system32\intersrv\appcmd set config –section:httpErrors / [statusCode='501'].prefixLanguageFilePath:E:\inetpub\custerr %windir%\system32\intersrv\appcmd set config –section:httpErrors / [statusCode='502'].prefixLanguageFilePath:E:\inetpub\custerr
 • WWWROOT ve FTPROOT Taşınması:
  reg add HKLM\Software\Microsoft\inetstp /v PathWWWroot /t REG_SZ /d E:\inetpub\wwwroot reg add HKLM\Software\Microsoft\inetstp /v PathWWWroot /t REG_SZ /d E:\inetpub\ftproot
Web serveriniz için InetPub dizini değişikliğini yukarıda belirtilen dizinler doğrultusunda yapmanız durumunda sorunsuz bir değişiklik gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın ki bu dizinler aktif kullanımda olabilecek dizinler olduğu için kopyala yapıştır yöntemi ile yapılan işlemler genelde başarısızlıkla sonuçlanır. XCOPY veya ROBOCOPY komut satırı uygulamalarını kullanmanız işinizi kolaylaştırdığı gibi hata riskini de en alt seviyeye çekecektir.