Yoğun kullanılan WSUS serverlarda artan disk alanını kontrol altında tutmak ve düzenli olarak temizlik yapmak için aşağıdaki script kullanabilirsiniz. PowerShell açıp aşağıdaki script kopyala yapıştır ile çalıştırabilir ve ilgili update paketlerini temizleyerek süreçlerinize devam edebilirsiniz. 

# WSUSCleanupscript.ps1
 
[reflection.assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.UpdateServices.Administration")` | out-null
 
$wsus = [Microsoft.UpdateServices.Administration.AdminProxy]::GetUpdateServer();
 
$cleanupScope = new-object Microsoft.UpdateServices.Administration.CleanupScope;
 
$cleanupScope.DeclineSupersededUpdates = $true     
 
$cleanupScope.DeclineExpiredUpdates = $true
 
$cleanupScope.CleanupObsoleteUpdates = $true
 
$cleanupScope.CompressUpdates = $true
 
$cleanupScope.CleanupObsoleteComputers = $true
 
$cleanupScope.CleanupUnneededContentFiles = $true
 
$cleanupManager = $wsus.GetCleanupManager();
 
$cleanupManager.PerformCleanup($cleanupScope);
 
# Script END
Windows Server 2019: WSUS kurulumu ve yapilandirmasi (tr-TR) https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/53061.windows-server-2019-wsus-kurulumu-ve-yapilandirmasi-tr-tr.aspx
Windows Update servisini WSUS olarak yapilandirma (tr-TR) https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/53062.windows-update-servisini-wsus-olarak-yapilandirma-tr-tr.aspx