Giriş

Teams, veri yönetimi, güvenlik ve uyumluluk yetenekleri dahil olmak üzere, Microsoft 365'teki üretkenlik hizmetlerinin mantıksal mimarisinin merkezidir. Teams; Microsoft 365 grupları, Microsoft Graph ve Microsoft 365'in geri kalanıyla aynı kurumsal düzeyde güvenlik, uyumluluk ve yönetilebilirlik üzerine inşa edilmiştir.

- Teams altındaki teknolojilerle nasıl etkileşim kurar?

Teams uygulama yetenekleri, temelinde yer alan iletişim ve işbirliği teknolojilerine bağlıdır. Bir ekip oluşturduğunuzda, aşağıdaki ögeler oluşturulur:

  • Yeni bir Microsoft 365 grubu
  • Ekip dosyalarını depolamak için bir SharePoint Online sitesi ve belge kitaplığı
  • Exchange Online paylaşılan posta kutusu (shared mailbox) ve takvim
  • Bir OneNote not defteri

Mevcut bir Office 365 grubundan bir ekip oluşturduğunuzda, o grubun üyeleri, sitesi, posta kutusu ve not defteri Teams'te gösterilir. Teams'i özelleştirmek ve genişletmek için, özel sekmeleri kullanarak uygulamalar, botlar ve bağlayıcılar aracılığıyla Planner ve Power BI gibi diğer uygulamaları ekleyebilirsiniz.

- Microsoft 365 grupları ile ekip entegrasyonu

Microsoft Teams'te bir ekip oluşturduğunuzda, arka planda bir Microsoft 365 grubu, ilişkili SharePoint belge kitaplığı ve OneNote not defterinin yanı sıra diğer bulut uygulamalarıyla bağlantı kurarsınız. Active Directory'deki diğer herhangi bir grup tabanlı güvenlik objesinde olduğu gibi grup üyeleri ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz.

- Teams kimlik bilgileri nasıl yönetir?

Teams, Microsoft 365 ile kullanılabilen tüm kimlik (identity) modellerini destekler. Teams, çekirdek dizin hizmetlerini, uygulama erişim yönetimini ve kimlik korumayı tek bir çözümde birleştiren Azure Active Directory'de (Azure AD) depolanan kimliklerden yararlanır.

Teams üç kimlik modeli kullanır:

  • Cloud Identity modeliyle, bir kullanıcı Microsoft 365'te oluşturulur ve yönetilir, Azure AD'de depolanır ve parolası Azure AD tarafından doğrulanır.
  • Synchronized Identity ile, kullanıcı kimlikleri şirket içindeki lokal bir sunucuda yönetilir, hesaplar ve parola hash'leri buluta senkronize edilir.
  • Federated Identity modeli, kullanıcı parolalarının lokalde bulunan bir kimlik sağlayıcısı (Active Directory Federation Services - ADFS gibi) tarafından doğrulandığı senkronize bir kimlik gerektirir.

- Teams verileri nerede depolar?

Teams'teki veriler, tenant'ınızla ilişkili coğrafi bölgede bulunur. Teams, halihazırda Avustralya, Kanada, Fransa, Hindistan, Japonya, Güney Afrika, Güney Kore, Birleşik Krallık, Amerika, Asya Pasifik ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerini desteklemektedir.

Kilit veri türleri, veriler aktif kullanımda olmadığında çeşitli konumlarda saklanır.

- Teams hizmet bağımlılıkları nelerdir?

Eksiksiz Teams deneyimi için her kullanıcının Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive İş'e erişime ve Microsoft 365 grup oluşturma yetkisine sahip olması gereklidir. Yöneticiler, kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu Teams özelliklerini mevcut Exchange ve SharePoint dağıtımlarıyla uygulayıp dağıtamayacaklarını bu doğrultuda değerlendirebilir.

SharePoint Online, OneDrive İş kullanmanın ön koşuludur. SharePoint Online ve/veya OneDrive İş olmadan, dosyaları kanallarda depolayamaz ve paylaşamaz, özel dosya paylaşımı gerçekleştiremez veya ekip SharePoint sitesine erişemezsiniz.

Referanslar

Ayrıca Bakınız