Giriş

Microsoft Teams, kuruluşunuzun yönetişim gereksinimlerinin karşılanması için zengin bir araç seti sunar. Yöneticiler, mesajlaşma politikalarını kullanarak kuruluşları için mesajlaşma, toplantı, arama, canlı etkinlik (live event) özellikleri ve daha fazlasını kontrol edebilir. Ekipler, Microsoft 365'in gelişmiş güvenlik ve uyumluluk yetenekleriyle desteklenir, denetim ve raporlama, "content search", "eDiscovery", "Legal Hold" ve saklama ilkelerini (retention policy) destekler. Kuruluşunuzun politika ve ihtiyaçlarına göre varsayılan olarak tüm kullanıcılara veya kullanıcı başına farklı ilkeler uygulanabilir.

Grup ve ekip oluşturma, adlandırma, sınıflandırma ve konuk erişimi

Kuruluşunuz, ekiplerin nasıl adlandırılacağı ve sınıflandırılacağı, konukların (guest) ekip üyesi olarak eklenip eklenemeyeceği ve kimlerin ekip oluşturabileceği konusunda katı denetimler uygulamanızı isteyebilir. Yönetişimi planlarken aşağıdaki karar noktalarını ve adımları göz önünde bulundurabilirsiniz.

Karar noktaları

 • Kuruluşunuz, ekipler için özel bir adlandırma kuralı gerektiriyor mu?
 • Ekip oluşturucuların, ekiplere, kuruluşa özel sınıflandırmalar atama becerisine ihtiyacı var mı?
 • Ekiplere konuk ekleme yeteneğini ekip bazında kısıtlamanız gerekiyor mu?
 • Organizasyonunuz, kimlerin ekip oluşturabileceğine dair bir sınırlama gerektiriyor mu?

Sonraki adımlar

 • Kuruluşunuzun ekip oluşturma, adlandırma, sınıflandırma ve konuk erişimi gereksinimlerini belgeleyin.
 • Bu gereksinimleri Teams kullanım ve dağıtımınızın bir parçası olarak nasıl uygulayacağınızı planlayın.
 • Teams kullanıcılarına, Teams'te karşılaşacakları davranışları bildirmek için gerekli iletişimi aktif şekilde gerçekleştirin, ilkeleri yayınlayın.

Grup ve ekip süre sonu, saklama ve arşivleme

Kuruluşunuzun, ekiplere ve Teams verilerine (kanal mesajları ve kanal dosyaları) dair sona erme, saklama ve arşivleme ilkelerini belirlemek için ek gereksinimleri olabilir. Grupların yaşam döngüsünü otomatik olarak yönetmek için "expiration policy"leri ve gerektiğinde bilgileri korumak veya silmek için "retention policy"leri kolayca yapılandırabilirsiniz. Ayrıca, artık aktif olmayan bir ekibin belirli bir noktadaki görünümünü korumak için ekipleri arşivleyebilirsiniz.

Karar noktaları

 • Organizasyonunuz, ekipler için bir son kullanma tarihi belirtmenizi gerektiriyor mu?
 • Kuruluşunuz, ekiplere özel veri saklama politikalarının uygulanmasını gerektiriyor mu?
 • Kuruluşunuz, içeriği salt okunur durumda korumak için etkin olmayan ekipleri arşivleme becerisine ihtiyaç duyuyor mu?

Sonraki adımlar

 • Kuruluşunuzun ekip süresinin dolması, veri saklama ve arşivleme gereksinimlerini belgeleyin.
 • Bu gereksinimleri Teams kullanım ve dağıtımınızın bir parçası olarak nasıl uygulayacağınızı planlayın.
 • Teams kullanıcılarına, Teams'te karşılaşacakları davranışları bildirmek için gerekli iletişimi aktif şekilde gerçekleştirin, ilkeleri yayınlayın.

Teams özelliklerinin yönetimi

Teams, kuruluşlara, kullanıcıların hangi özelliklere erişebileceğini kontrol etme yeteneği sağlar. Mesajlaşma, toplantı ve arama özelliklerini Microsoft 365 tenant düzeyinde veya kullanıcı başına yönetebilirsiniz.

Karar noktaları

 • Kuruluşunuz, tüm tenant için Teams özelliklerinin sınırlandırılmasını gerektiriyor mu?
 • Kuruluşunuz belirli kullanıcılar için Teams özelliklerinin sınırlandırılmasını gerektiriyor mu?

Sonraki adımlar

 • Kuruluşunuzun Teams özelliklerini kiracı ve kullanıcı düzeyinde sınırlama gereksinimlerini belgeleyin.
 • Bu gereksinimleri Teams kullanım ve dağıtımınızın bir parçası olarak nasıl uygulayacağınızı planlayın.
 • Teams kullanıcılarına, Teams'te karşılaşacakları davranışları bildirmek için gerekli iletişimi aktif şekilde gerçekleştirin, ilkeleri yayınlayın.

Referanslar

Ayrıca Bakınız