Giriş

Teams'te temelde iki tür rol vardır: Kullanıcılar ve yöneticiler.

Kullanıcı Rolleri

Kullanıcılar bir ekibin sahibi veya üyesi olabilir.

Ekip sahibi, ekibi oluşturan kişidir:

  • Ekip sahipleri, ekiplerine herhangi bir üye davet ettiklerinde veya ilgili üyenin ekibe katılmasından sonraki herhangi bir noktada, bu üyeyi de sahip yapabilir. Birden fazla ekip sahibinin bulunması, üye davetleri de dahil olmak üzere ayarları ve üyeliği yönetme sorumluluklarını paylaşmanıza olanak tanır.
  • Ekip üyeleri, sahiplerin ekiplerine katılmaya davet ettikleri kişilerdir.

Aşağıdaki tablo, bir sahip ile üye arasındaki izin farklılıklarını gösterir. (Bazı durumlarda belirli kısıtlamalar geçerlidir.)

Mevcut bir gruptan bir ekip oluşturulursa, izinler bu gruptan devralınır. Exchange Online posta kutusuna sahip olan tüm kullanıcılar, ayrıca yönetimsel bir kısıt getirilmediyse, ekip oluşturabilir.

Yönetici Rolleri

Teams'teki yönetici rolleri, yöneticilerin sahip olduğu becerileri belirler. Teams'de dört farklı yönetici rolü mevcuttur:

  • Teams Service Administrator: Teams hizmetini yönetir. Ayrıca Microsoft 365 gruplarını oluşturur ve yönetir.
  • Teams Communications Administrator: Microsoft Teams hizmetindeki arama ve toplantı özelliklerini yönetir.
  • Teams Communications Specialist: Temel araçları kullanarak Teams içindeki iletişim sorunlarını giderir.
  • Teams Communications Support Engineer: Gelişmiş araçları kullanarak Teams içindeki iletişim sorunlarını giderir.

Moderatörler

Hem ekip sahipleri hem de üyeler bir kanal için moderatör yeteneklerine sahip olabilir (ilgili ekip için denetim/moderasyon açık olduğu sürece). Moderatörler bir kanalda yeni gönderiler başlatabilir ve ekip üyelerinin mevcut kanal mesajlarına cevap verip veremeyeceğini kontrol edebilir. Ayrıca bot'ların ve bağlayıcıların kanal mesajları gönderip gönderemeyeceğini de kontrol edebilirler.

Moderatör yetenekleri, kanal düzeyinde atanır. Ekip sahiplerinin varsayılan olarak moderatör yetenekleri vardır. Ekip üyelerinin moderatör yetenekleri varsayılan olarak kapalıdır, ancak bir ekip sahibi bir ekip üyesine bir kanal için moderatör yetenekleri verebilir. Bir kanaldaki moderatörler, o kanala diğer moderatörleri ekleyebilir ve kaldırabilir.

Kullanıcı ve yönetici rolleri atama

Herhangi bir Microsoft Teams kullanıcısının Azure Active Directory (Azure AD) kaynaklarını yönetmek için izne ihtiyacı varsa, kullanıcının ihtiyaç duyduğu eylemlere göre Azure AD'de uygun bir rol atamanız gerekir. Bir Global Administrator hesabı ile Azure portalında oturum açarak bir kullanıcıya, yönetim rolleri dahil olmak üzere, Azure AD rolleri atayabilirsiniz.

Referanslar

Ayrıca Bakınız