Giriş

Kullanıcılar, ağ bant genişliği, cihazlar vb. sebeplerle çağrı kalitesiyle ilgili sorunlar yaşayabilir. Buna genel olarak Hizmet Kalitesi (QoS) denir. Microsoft Teams, çağrı kalitesi sorunlarını izlemek ve gidermek için size iki araç sunar: "Call Analytics" ve "Call Quality Dashboard" (CQD).

Call Analytics ve CQD paralel olarak çalışır, bağımsız olarak veya birlikte kullanılabilir. Örneğin; bir iletişim destek uzmanı bir çağrı sorununu gidermek için daha fazla yardıma ihtiyaç duyduğunu belirlerse, çağrıyı Call Analytics'te daha fazla bilgiye/veriye erişimi olan bir iletişim destek mühendisine iletebilir. Buna karşılık, iletişim destek mühendisi bir ağ mühendisini bir soruna karşı uyarabilir. Ağ mühendisi, siteyle ilgili genel bir sorunun arama sorunlarına yol açan bir etken olup olmadığını görmek için CQD'yi kontrol edebilir.

Çağrı Analizi (Call Analytics) nedir?

Çağrı Analizi (Call Analytics), Microsoft Teams yönetim merkezinde mevcuttur. Çağrı Analizi, her kullanıcının belirli arama ve toplantılardaki cihaz, ağ ve bağlantıları hakkında ayrıntılı bilgiler gösterir. Örneğin; bir yönetici veya eğitimli bir yardım masası temsilcisi, Call Analytics'i kullanarak, gerçekleşen kötü bir aramaya dair arama kalitesi ve bağlantı sorunlarını gidermek için cihazı, ağı, bağlantıyı ve aramayla ilgili diğer faktörleri inceleyebilir.

Belirli bir arama/çağrı oturumu hakkında, ayrıntılı medya ve ağ istatistikleri de dahil olmak üzere ek bilgi alabilirsiniz. Ayrıca, yardım masası aracıları gibi yönetici olmayan çalışanlara izinler atayarak Call Analytics'i kullanmalarını sağlayabilirsiniz, ancak Microsoft Teams yönetim merkezinin geri kalanına erişemezler.

Ağ bant genişliği optimizasyonu için Çağrı Kalitesi Kontrol Panelini (Call Quality Dashboard) kullanmak

Çağrı Analizi, yöneticilere ve yardım masası temsilcilerinin, belirli çağrılarda kalite ile ilgili sorunları gidermelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Çağrı Kalitesi Kontrol Paneli (CQD) ise, Teams yöneticilerine, Skype for Business yöneticilerine ve ağ mühendislerine bir ağı optimize etmeleri için yardımcı olmayı hedefler. CQD, odağı belirli kullanıcılardan uzaklaştırır ve bunun yerine tüm Teams veya Skype for Business ortamı için toplu bilgilere bakar. Daha fazla bilgi için "Features of the Call QualityDashboard for Teams and Skype for Business Online" makalesine göz atabilirsiniz.

Bir kullanıcının düşük arama kalitesinin, diğer birçok kullanıcıyı da etkileyen bir ağ sorunundan kaynaklandığını varsayalım. Bireysel arama deneyimi CQD'de görünmez, ancak Microsoft Teams veya Skype for Business kullanılarak yapılan aramaların genel kalitesi yakalanır. CQD ile genel modeller belirgin hale gelebilir, böylece ağ mühendisleri çağrı kalitesinin bilinçli değerlendirmelerini yapabilir. CQD, size genel arama kalitesi, sunucu-istemci akışları, istemci-istemci akışları ve ses kalitesi SLA'i hakkında fikir veren arama kalitesi ölçümlerinin raporlarını sağlar.

CQD'nin "Lokasyon Bazlı Geliştirilmiş Raporlarının" (Location-Enhanced Reports) yardımıyla, sorunun tek bir kullanıcı için izole edilip edilmediğini veya daha geniş bir kullanıcı segmentini etkileyip etkilemediğini belirlemek için, kullanıcının bulunduğu binadaki toplu çağrı kalitesi ve stabilitesi değerlendirilebilir.

Yardım masası temsilcileri gibi yönetici olmayan çalışanlar, Call Analytics'te olduğu gibi, CQD'yi de Teams Communications Support Engineer, Teams Communications Support Specialist veya Reports Reader rolü ile kullanabilirler. Aşağıdaki rollere sahip kullanıcılar Çağrı Kalitesi Kontrol Paneli'ne erişebilir:

  • Global Administrator
  • Global Reader
  • Skype for Business Administrator
  • Teams Service Administrator
  • Teams Communications Administrator
  • Teams Communications Support Engineer
  • Teams Communications Support Specialist
  • Reports Reader

Sonuç

Sekiz yazılık "Microsoft Teams: Toplantılar ve Konferanslar" serisi ile birlikte, genel ve özet şekilde toplantılar ve konferanslar, bunlara ait politika ve ayarlar, toplantı kayıtlarının yönetilmesi, sesli konferans ve canlı etkinlikler, çağrı kalitesi gibi konuların üzerinden geçtik. Farklı yazı ve serilerde buluşmak üzere!

Referanslar

Ayrıca Bakınız