PowerShell ile AD DS yonetimi konusunda bir seri haline gelen makale serimizde AD DS üzerinde bulunan groupları inceliyor olacağız. PowerShell ile yapacaklarımızda sınır  tanımıyor ve Sistem Yöneticilerin vazgeçilmezi olan raporlar konsunda bu sefer group yapımızı inceliyoruz. Temel komutumuz "Get-ADGroup" ve syntax yapısıdır.Get-ADGroup
Komut çıktısı sonrası filter parametresini girmemiz isteniyor. "*" olarak tanımlama yaparsak tüm groupları listeleyebilriz.

PS C:\Users\emreozanmemis> Get-ADGroup
 
cmdlet Get-ADGroup at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
(Type !? for Help.)
Filter: *
 Komut çıktısı:

PS C:\Users\emreozanmemis> Get-ADGroup
 
cmdlet Get-ADGroup at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
(Type !? for Help.)
Filter: *
 
 
DistinguishedName : CN=Administrators,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Administrators
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : ba7b8004-572b-4c1e-a6ee-0bb65c518422
SamAccountName    : Administrators
SID               : S-1-5-32-544
 
DistinguishedName : CN=Users,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Users
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : a39cc80a-b0f2-45fe-a522-9b55470030f6
SamAccountName    : Users
SID               : S-1-5-32-545
 
DistinguishedName : CN=Guests,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Guests
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 05957c8d-f6e3-4a07-8e53-767b9f8eb148
SamAccountName    : Guests
SID               : S-1-5-32-546
 
DistinguishedName : CN=Print Operators,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Print Operators
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 91615919-33f5-4cff-b78f-542cdd34d676
SamAccountName    : Print Operators
SID               : S-1-5-32-550
 
DistinguishedName : CN=Backup Operators,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Backup Operators
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : dbf78617-ab02-4fa1-b973-30636d19358c
SamAccountName    : Backup Operators
SID               : S-1-5-32-551
 
DistinguishedName : CN=Replicator,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Replicator
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 16dacbf7-d089-4c4d-8327-9c5cec9b53f3
SamAccountName    : Replicator
SID               : S-1-5-32-552
 
DistinguishedName : CN=Remote Desktop Users,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Remote Desktop Users
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 2694aa0d-f13d-40e2-8995-805bbcf84e7a
SamAccountName    : Remote Desktop Users
SID               : S-1-5-32-555
 
DistinguishedName : CN=Network Configuration Operators,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Network Configuration Operators
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 47e2316a-e26d-460d-b4b3-1054ff470329
SamAccountName    : Network Configuration Operators
SID               : S-1-5-32-556
 
DistinguishedName : CN=Performance Monitor Users,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Performance Monitor Users
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 6a69b5d1-60d1-43c0-a827-d72e2794f7c3
SamAccountName    : Performance Monitor Users
SID               : S-1-5-32-558
 
DistinguishedName : CN=Performance Log Users,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Performance Log Users
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : a9a6fd6a-654b-4ec9-8039-9d1e90aa9d9c
SamAccountName    : Performance Log Users
SID               : S-1-5-32-559
 
DistinguishedName : CN=Distributed COM Users,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Distributed COM Users
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 516a0389-f3b0-443f-a157-39c9e484ca2c
SamAccountName    : Distributed COM Users
SID               : S-1-5-32-562
 
DistinguishedName : CN=IIS_IUSRS,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : IIS_IUSRS
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : f13420d8-f295-4254-9ebe-b58b038f0012
SamAccountName    : IIS_IUSRS
SID               : S-1-5-32-568
 
DistinguishedName : CN=Cryptographic Operators,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Cryptographic Operators
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : f9400e31-0df3-4bae-bf94-4ea4232442c4
SamAccountName    : Cryptographic Operators
SID               : S-1-5-32-569
 
DistinguishedName : CN=Event Log Readers,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Event Log Readers
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : ef04d7b8-2992-4622-88cf-b71ccbccc3fa
SamAccountName    : Event Log Readers
SID               : S-1-5-32-573
 
DistinguishedName : CN=Certificate Service DCOM Access,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Certificate Service DCOM Access
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 7eb9328d-ac29-445c-8508-56de92d2fff0
SamAccountName    : Certificate Service DCOM Access
SID               : S-1-5-32-574
 
DistinguishedName : CN=RDS Remote Access Servers,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : RDS Remote Access Servers
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : eac6f49d-8004-48c4-8b6b-7f43a27e3e07
SamAccountName    : RDS Remote Access Servers
SID               : S-1-5-32-575
 
DistinguishedName : CN=RDS Endpoint Servers,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : RDS Endpoint Servers
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 7ae58b6b-9c72-4883-9d71-e07c42d680ed
SamAccountName    : RDS Endpoint Servers
SID               : S-1-5-32-576
 
DistinguishedName : CN=RDS Management Servers,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : RDS Management Servers
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 4927e0e9-7793-402d-a5e1-2b751351f202
SamAccountName    : RDS Management Servers
SID               : S-1-5-32-577
 
DistinguishedName : CN=Hyper-V Administrators,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Hyper-V Administrators
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 0e58d4e6-d5fc-4496-a9f0-68290a7135cf
SamAccountName    : Hyper-V Administrators
SID               : S-1-5-32-578
 
DistinguishedName : CN=Access Control Assistance Operators,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Access Control Assistance Operators
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 4ee395ba-ddcd-4d43-a4bf-ddc299ff7319
SamAccountName    : Access Control Assistance Operators
SID               : S-1-5-32-579
 
DistinguishedName : CN=Remote Management Users,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Remote Management Users
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 631941f2-0211-472e-af5c-7737afaa920a
SamAccountName    : Remote Management Users
SID               : S-1-5-32-580
 
DistinguishedName : CN=Storage Replica Administrators,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Storage Replica Administrators
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 8301ee03-0e37-4763-af10-c789e7baa120
SamAccountName    : Storage Replica Administrators
SID               : S-1-5-32-582
 
DistinguishedName : CN=Domain Computers,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Global
Name              : Domain Computers
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 4b6d6307-fe7c-4ff3-9243-0f953b2a20da
SamAccountName    : Domain Computers
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-515
 
DistinguishedName : CN=Domain Controllers,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Global
Name              : Domain Controllers
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : d6fc4efc-80ee-4500-8ac4-8aa7d45d4885
SamAccountName    : Domain Controllers
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-516
 
DistinguishedName : CN=Schema Admins,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Universal
Name              : Schema Admins
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 57b3ad28-420f-4042-888c-201ec7417ee7
SamAccountName    : Schema Admins
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-518
 
DistinguishedName : CN=Enterprise Admins,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Universal
Name              : Enterprise Admins
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : cc482d51-a7cb-4324-8fec-6458f2e762df
SamAccountName    : Enterprise Admins
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-519
 
DistinguishedName : CN=Cert Publishers,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Cert Publishers
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 8f69222f-48e0-4ab8-b7d4-9bd98cb94aa0
SamAccountName    : Cert Publishers
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-517
 
DistinguishedName : CN=Domain Admins,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Global
Name              : Domain Admins
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 1a3318a9-2fba-4a5d-9962-662b855ea5d4
SamAccountName    : Domain Admins
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-512
 
DistinguishedName : CN=Domain Users,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Global
Name              : Domain Users
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : c5790132-1f3b-492b-bd9e-61b0c5b89042
SamAccountName    : Domain Users
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-513
 
DistinguishedName : CN=Domain Guests,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Global
Name              : Domain Guests
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 5a1781f5-2e50-47f1-a23b-aad786d65944
SamAccountName    : Domain Guests
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-514
 
DistinguishedName : CN=Group Policy Creator Owners,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Global
Name              : Group Policy Creator Owners
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 15a826ca-b365-4721-9292-5374d28a8ddd
SamAccountName    : Group Policy Creator Owners
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-520
 
DistinguishedName : CN=RAS and IAS Servers,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : RAS and IAS Servers
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : c2b5c3d7-84f5-45a3-8085-0334d917e951
SamAccountName    : RAS and IAS Servers
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-553
 
DistinguishedName : CN=Server Operators,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Server Operators
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : c073b424-00f8-4d23-b603-2a5a99c66759
SamAccountName    : Server Operators
SID               : S-1-5-32-549
 
DistinguishedName : CN=Account Operators,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Account Operators
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : d9975fc4-37ac-4213-995b-70d7b3282760
SamAccountName    : Account Operators
SID               : S-1-5-32-548
 
DistinguishedName : CN=Pre-Windows 2000 Compatible Access,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Pre-Windows 2000 Compatible Access
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 5b24d53d-c182-4751-8963-ecb1cfd72600
SamAccountName    : Pre-Windows 2000 Compatible Access
SID               : S-1-5-32-554
 
DistinguishedName : CN=Incoming Forest Trust Builders,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Incoming Forest Trust Builders
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : d7b7b522-7a7f-4800-bfc2-231eafe3a5fd
SamAccountName    : Incoming Forest Trust Builders
SID               : S-1-5-32-557
 
DistinguishedName : CN=Windows Authorization Access Group,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Windows Authorization Access Group
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : b8d019c3-da62-498a-83f6-e5ccd8321d2b
SamAccountName    : Windows Authorization Access Group
SID               : S-1-5-32-560
 
DistinguishedName : CN=Terminal Server License Servers,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Terminal Server License Servers
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 632143da-fb2d-4407-93cb-93a7c71be132
SamAccountName    : Terminal Server License Servers
SID               : S-1-5-32-561
 
DistinguishedName : CN=Allowed RODC Password Replication Group,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Allowed RODC Password Replication Group
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : f7e247c5-dfbe-4600-8b77-37dbd7539ff8
SamAccountName    : Allowed RODC Password Replication Group
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-571
 
DistinguishedName : CN=Denied RODC Password Replication Group,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Denied RODC Password Replication Group
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 5ccc6e90-96e5-4ebb-80f7-8c0b43a40f10
SamAccountName    : Denied RODC Password Replication Group
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-572
 
DistinguishedName : CN=Read-only Domain Controllers,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Global
Name              : Read-only Domain Controllers
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : d4c2ebd8-aa5a-400e-bcd1-749f15d62777
SamAccountName    : Read-only Domain Controllers
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-521
 
DistinguishedName : CN=Enterprise Read-only Domain Controllers,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Universal
Name              : Enterprise Read-only Domain Controllers
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 773ff1f7-4b6f-4d8b-86c9-0754c41b6cd6
SamAccountName    : Enterprise Read-only Domain Controllers
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-498
 
DistinguishedName : CN=Cloneable Domain Controllers,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Global
Name              : Cloneable Domain Controllers
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : e0c3e838-4d87-4585-9115-b6e790165185
SamAccountName    : Cloneable Domain Controllers
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-522
 
DistinguishedName : CN=Protected Users,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Global
Name              : Protected Users
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : c000a1ad-4492-401d-9fee-186ea867bc8d
SamAccountName    : Protected Users
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-525
 
DistinguishedName : CN=Key Admins,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Global
Name              : Key Admins
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : eced0d46-20ee-4802-979a-00d82421668a
SamAccountName    : Key Admins
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-526
 
DistinguishedName : CN=Enterprise Key Admins,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Universal
Name              : Enterprise Key Admins
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 174684dc-a5d1-4070-83e2-8d493c07dce9
SamAccountName    : Enterprise Key Admins
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-527
 
DistinguishedName : CN=DnsAdmins,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : DnsAdmins
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 532c13c0-ca26-48ed-b0e3-1d1510dedb13
SamAccountName    : DnsAdmins
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-1101
 
DistinguishedName : CN=DnsUpdateProxy,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Global
Name              : DnsUpdateProxy
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : e05c0820-4033-49e2-b792-1f27b8321fa8
SamAccountName    : DnsUpdateProxy
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-1102
 
DistinguishedName : CN=tersrs,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Distribution
GroupScope        : Global
Name              : tersrs
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 268c68b7-ab44-4cff-91c1-2b1ace2c26a6
SamAccountName    : tersrs
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-1111
 
 
 
PS C:\Users\emreozanmemis>


Analiz etmesi zor bir çıktı olabilir toplam sayıya ihtiyacınız olabilir bunun için count komutunu oyuna dahil ederek komutumuzu şekillendirelim.(Get-ADGroup -filter *).count
Komut Çıktısı:

PS C:\Users\emreozanmemis> (Get-ADGroup -filter *).count
49
PS C:\Users\emreozanmemis>
49 adet group olduğunu görüyoruz. Raporlama yonteminde en çok ihtiyacımız olan detaylardır. Bu detaylar için komutumuzu kendimize göre şekillendirebilriz örneğin distribution group listesine ihtiyacımız var ise komutumuzu düzenleyelim."Get-ADGroup" komutumuzun "filter" parameteresi için "group category" olarak tanımlayalım ve örnek olarak da "distribution" katagorsini listeleylim.


Get-ADGroup -Filter 'GroupCategory -eq "Distribution"'
Komut Çıktısı:

PS C:\Users\emreozanmemis> Get-ADGroup -Filter 'GroupCategory -eq "Distribution"'
 
 
DistinguishedName : CN=tersrs,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Distribution
GroupScope        : Global
Name              : tersrs
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 268c68b7-ab44-4cff-91c1-2b1ace2c26a6
SamAccountName    : tersrs
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-1111
 
 
 
PS C:\Users\emreozanmemis>


Diğer bir örnek olarak da security group olarak işleme alalım.Get-ADGroup -Filter 'GroupCategory -eq "Security"'
Komut Çıktısı:

PS C:\Users\emreozanmemis> Get-ADGroup -Filter 'GroupCategory -eq "Security"'
 
 
DistinguishedName : CN=Domain Computers,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Global
Name              : Domain Computers
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 4b6d6307-fe7c-4ff3-9243-0f953b2a20da
SamAccountName    : Domain Computers
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-515
 
DistinguishedName : CN=Domain Controllers,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Global
Name              : Domain Controllers
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : d6fc4efc-80ee-4500-8ac4-8aa7d45d4885
SamAccountName    : Domain Controllers
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-516
 
DistinguishedName : CN=Domain Admins,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Global
Name              : Domain Admins
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 1a3318a9-2fba-4a5d-9962-662b855ea5d4
SamAccountName    : Domain Admins
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-512
 
DistinguishedName : CN=Domain Users,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Global
Name              : Domain Users
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : c5790132-1f3b-492b-bd9e-61b0c5b89042
SamAccountName    : Domain Users
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-513
 
DistinguishedName : CN=Domain Guests,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Global
Name              : Domain Guests
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 5a1781f5-2e50-47f1-a23b-aad786d65944
SamAccountName    : Domain Guests
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-514
 
DistinguishedName : CN=Group Policy Creator Owners,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Global
Name              : Group Policy Creator Owners
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 15a826ca-b365-4721-9292-5374d28a8ddd
SamAccountName    : Group Policy Creator Owners
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-520
 
DistinguishedName : CN=Read-only Domain Controllers,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Global
Name              : Read-only Domain Controllers
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : d4c2ebd8-aa5a-400e-bcd1-749f15d62777
SamAccountName    : Read-only Domain Controllers
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-521
 
DistinguishedName : CN=Cloneable Domain Controllers,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Global
Name              : Cloneable Domain Controllers
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : e0c3e838-4d87-4585-9115-b6e790165185
SamAccountName    : Cloneable Domain Controllers
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-522
 
DistinguishedName : CN=Protected Users,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Global
Name              : Protected Users
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : c000a1ad-4492-401d-9fee-186ea867bc8d
SamAccountName    : Protected Users
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-525
 
DistinguishedName : CN=Key Admins,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Global
Name              : Key Admins
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : eced0d46-20ee-4802-979a-00d82421668a
SamAccountName    : Key Admins
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-526
 
DistinguishedName : CN=DnsUpdateProxy,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Global
Name              : DnsUpdateProxy
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : e05c0820-4033-49e2-b792-1f27b8321fa8
SamAccountName    : DnsUpdateProxy
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-1102
 
DistinguishedName : CN=Cert Publishers,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Cert Publishers
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 8f69222f-48e0-4ab8-b7d4-9bd98cb94aa0
SamAccountName    : Cert Publishers
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-517
 
DistinguishedName : CN=RAS and IAS Servers,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : RAS and IAS Servers
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : c2b5c3d7-84f5-45a3-8085-0334d917e951
SamAccountName    : RAS and IAS Servers
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-553
 
DistinguishedName : CN=Allowed RODC Password Replication Group,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Allowed RODC Password Replication Group
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : f7e247c5-dfbe-4600-8b77-37dbd7539ff8
SamAccountName    : Allowed RODC Password Replication Group
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-571
 
DistinguishedName : CN=Denied RODC Password Replication Group,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Denied RODC Password Replication Group
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 5ccc6e90-96e5-4ebb-80f7-8c0b43a40f10
SamAccountName    : Denied RODC Password Replication Group
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-572
 
DistinguishedName : CN=DnsAdmins,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : DnsAdmins
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 532c13c0-ca26-48ed-b0e3-1d1510dedb13
SamAccountName    : DnsAdmins
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-1101
 
DistinguishedName : CN=Administrators,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Administrators
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : ba7b8004-572b-4c1e-a6ee-0bb65c518422
SamAccountName    : Administrators
SID               : S-1-5-32-544
 
DistinguishedName : CN=Users,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Users
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : a39cc80a-b0f2-45fe-a522-9b55470030f6
SamAccountName    : Users
SID               : S-1-5-32-545
 
DistinguishedName : CN=Guests,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Guests
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 05957c8d-f6e3-4a07-8e53-767b9f8eb148
SamAccountName    : Guests
SID               : S-1-5-32-546
 
DistinguishedName : CN=Print Operators,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Print Operators
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 91615919-33f5-4cff-b78f-542cdd34d676
SamAccountName    : Print Operators
SID               : S-1-5-32-550
 
DistinguishedName : CN=Backup Operators,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Backup Operators
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : dbf78617-ab02-4fa1-b973-30636d19358c
SamAccountName    : Backup Operators
SID               : S-1-5-32-551
 
DistinguishedName : CN=Replicator,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Replicator
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 16dacbf7-d089-4c4d-8327-9c5cec9b53f3
SamAccountName    : Replicator
SID               : S-1-5-32-552
 
DistinguishedName : CN=Remote Desktop Users,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Remote Desktop Users
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 2694aa0d-f13d-40e2-8995-805bbcf84e7a
SamAccountName    : Remote Desktop Users
SID               : S-1-5-32-555
 
DistinguishedName : CN=Network Configuration Operators,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Network Configuration Operators
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 47e2316a-e26d-460d-b4b3-1054ff470329
SamAccountName    : Network Configuration Operators
SID               : S-1-5-32-556
 
DistinguishedName : CN=Performance Monitor Users,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Performance Monitor Users
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 6a69b5d1-60d1-43c0-a827-d72e2794f7c3
SamAccountName    : Performance Monitor Users
SID               : S-1-5-32-558
 
DistinguishedName : CN=Performance Log Users,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Performance Log Users
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : a9a6fd6a-654b-4ec9-8039-9d1e90aa9d9c
SamAccountName    : Performance Log Users
SID               : S-1-5-32-559
 
DistinguishedName : CN=Distributed COM Users,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Distributed COM Users
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 516a0389-f3b0-443f-a157-39c9e484ca2c
SamAccountName    : Distributed COM Users
SID               : S-1-5-32-562
 
DistinguishedName : CN=IIS_IUSRS,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : IIS_IUSRS
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : f13420d8-f295-4254-9ebe-b58b038f0012
SamAccountName    : IIS_IUSRS
SID               : S-1-5-32-568
 
DistinguishedName : CN=Cryptographic Operators,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Cryptographic Operators
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : f9400e31-0df3-4bae-bf94-4ea4232442c4
SamAccountName    : Cryptographic Operators
SID               : S-1-5-32-569
 
DistinguishedName : CN=Event Log Readers,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Event Log Readers
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : ef04d7b8-2992-4622-88cf-b71ccbccc3fa
SamAccountName    : Event Log Readers
SID               : S-1-5-32-573
 
DistinguishedName : CN=Certificate Service DCOM Access,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Certificate Service DCOM Access
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 7eb9328d-ac29-445c-8508-56de92d2fff0
SamAccountName    : Certificate Service DCOM Access
SID               : S-1-5-32-574
 
DistinguishedName : CN=RDS Remote Access Servers,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : RDS Remote Access Servers
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : eac6f49d-8004-48c4-8b6b-7f43a27e3e07
SamAccountName    : RDS Remote Access Servers
SID               : S-1-5-32-575
 
DistinguishedName : CN=RDS Endpoint Servers,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : RDS Endpoint Servers
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 7ae58b6b-9c72-4883-9d71-e07c42d680ed
SamAccountName    : RDS Endpoint Servers
SID               : S-1-5-32-576
 
DistinguishedName : CN=RDS Management Servers,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : RDS Management Servers
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 4927e0e9-7793-402d-a5e1-2b751351f202
SamAccountName    : RDS Management Servers
SID               : S-1-5-32-577
 
DistinguishedName : CN=Hyper-V Administrators,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Hyper-V Administrators
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 0e58d4e6-d5fc-4496-a9f0-68290a7135cf
SamAccountName    : Hyper-V Administrators
SID               : S-1-5-32-578
 
DistinguishedName : CN=Access Control Assistance Operators,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Access Control Assistance Operators
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 4ee395ba-ddcd-4d43-a4bf-ddc299ff7319
SamAccountName    : Access Control Assistance Operators
SID               : S-1-5-32-579
 
DistinguishedName : CN=Remote Management Users,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Remote Management Users
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 631941f2-0211-472e-af5c-7737afaa920a
SamAccountName    : Remote Management Users
SID               : S-1-5-32-580
 
DistinguishedName : CN=Storage Replica Administrators,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Storage Replica Administrators
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 8301ee03-0e37-4763-af10-c789e7baa120
SamAccountName    : Storage Replica Administrators
SID               : S-1-5-32-582
 
DistinguishedName : CN=Server Operators,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Server Operators
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : c073b424-00f8-4d23-b603-2a5a99c66759
SamAccountName    : Server Operators
SID               : S-1-5-32-549
 
DistinguishedName : CN=Account Operators,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Account Operators
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : d9975fc4-37ac-4213-995b-70d7b3282760
SamAccountName    : Account Operators
SID               : S-1-5-32-548
 
DistinguishedName : CN=Pre-Windows 2000 Compatible Access,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Pre-Windows 2000 Compatible Access
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 5b24d53d-c182-4751-8963-ecb1cfd72600
SamAccountName    : Pre-Windows 2000 Compatible Access
SID               : S-1-5-32-554
 
DistinguishedName : CN=Incoming Forest Trust Builders,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Incoming Forest Trust Builders
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : d7b7b522-7a7f-4800-bfc2-231eafe3a5fd
SamAccountName    : Incoming Forest Trust Builders
SID               : S-1-5-32-557
 
DistinguishedName : CN=Windows Authorization Access Group,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Windows Authorization Access Group
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : b8d019c3-da62-498a-83f6-e5ccd8321d2b
SamAccountName    : Windows Authorization Access Group
SID               : S-1-5-32-560
 
DistinguishedName : CN=Terminal Server License Servers,CN=Builtin,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : DomainLocal
Name              : Terminal Server License Servers
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 632143da-fb2d-4407-93cb-93a7c71be132
SamAccountName    : Terminal Server License Servers
SID               : S-1-5-32-561
 
DistinguishedName : CN=Schema Admins,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Universal
Name              : Schema Admins
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 57b3ad28-420f-4042-888c-201ec7417ee7
SamAccountName    : Schema Admins
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-518
 
DistinguishedName : CN=Enterprise Admins,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Universal
Name              : Enterprise Admins
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : cc482d51-a7cb-4324-8fec-6458f2e762df
SamAccountName    : Enterprise Admins
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-519
 
DistinguishedName : CN=Enterprise Read-only Domain Controllers,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Universal
Name              : Enterprise Read-only Domain Controllers
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 773ff1f7-4b6f-4d8b-86c9-0754c41b6cd6
SamAccountName    : Enterprise Read-only Domain Controllers
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-498
 
DistinguishedName : CN=Enterprise Key Admins,CN=Users,DC=1web1medya,DC=com
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Universal
Name              : Enterprise Key Admins
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 174684dc-a5d1-4070-83e2-8d493c07dce9
SamAccountName    : Enterprise Key Admins
SID               : S-1-5-21-1346884540-3007984453-3019941278-527
 
 
 
PS C:\Users\emreozanmemis>


Security group sayısını öğrenmek içinde yine count komutumuzu oyuna dahil edebilriz.(Get-ADGroup -Filter 'GroupCategory -eq "Security"').count
Komut çıktısı:
PS C:\Users\emreozanmemis> (Get-ADGroup -Filter 'GroupCategory -eq "Security"').count
48