Một trong những xu hướng rất phát triển hiện nay của lĩnh vực CNTT là ảo hóa. Trong đó hướng phát triển về server ảo hóa hiện nay có thể nói là mạnh mẽ nhất, chúng ta có thể liệt kê được ngay vài sản phẩm server ảo hóa tiêu biểu như : VMWare, VirtualBox, XenServer,… Microsoft cũng tham gia vào lĩnh vực này với VirtualServer, Virtual PC và mới đây nhất là Hyper-V.

Mô hình của bạn cần nhiều Server sử dụng Windows 2008 R2, tuy nhiên để tiết kiệm thời gian và đỡ phải cài nhiều lần 1 hệ điều hành thì bạn sẽ cài một hệ điều hành Windows Server 2008 R2 chuẩn và copy file .vhd (Hyper-V) để làm thành nhiều máy ảo khác nhau. Tuy nhiên bạn sẽ gặp phải vấn đề là các máy ảo sẽ không thể join vào chung domain vì đụng SID (Security Identifier), bạn cần phải thay đổi SID cho các hệ điều hành được copy.

Có nhiều cách để thay đổi SID cho Windows, cách tốt nhất là sử dụng phần mềm NewSID được viết bởi  Sysinternals (thuộc Microsoft Corp). Tuy nhiên phiên bản mới nhất của phần mềm này chỉ hoạt động được trên Windows 2008 về trước, NewSID không sử dụng được trong Windows Server 2008 R2. Trong bài viết này tôi giới thiệu cách thay đổi SID bằng công cụ SYSPREP có sẵn trong Windows.

 Thực hiện :

- Trước tiên tôi sử dụng bộ tools PsGetID của Sysinternals để kiểm tra SID hiện tại

 - SID của Windows đang dùng là S-1-5-21-......4105

- Chạy sysperp bằng cách vào Start > Run > gõ sysprep

Windows sẽ gọi sysprep ở vị trí C:\Windows\system32\Sysprep. Chạy sysprep.exe

 - Để mặc định và check thêm vào Generalize.

 - Chương trình sysprep tiến hành xóa các thông tin đã cài đặt.

- Và khi reboot lại windows sẽ nhận diện lại hardware

- Tiến hành tạo thông tin mới bằng Mini Setup.

- Sau khi hoàn tất và logon vào thì thấy các thông tin đã được thay đổi.

- Tiến hành chạy PSGetID lại thì đã được một SID mới là S-1-5-21-.... 2699