SQL Server OLTP ve OLAP veri tabanları yönetebilir.

 

 OLTP Veri tabanları

 

OLTP (Online Transactional Processing), kullanıcıların sürekli olarak veri üretmeye

veri üstünde değişiklik yapmaya devam ettiği sistemlerdir. Bir GSM firmasının veri tabanını

göz önüne alalım. Bir kullanıcının nereyi aradığını ve süresini ay sonunda faturasına

yansıtmak gerekir. İşte bu işlemlerin veri tabanında tutulması gerekmektedir. Bu veri

tabanları OLTP’ ye en uygun örnektir.

 

Bir OLTP veri tabanı içinde veriler genellikle ilişkisel tablolar içinde organize edilir.

Gereksiz veri yığınları azaltır ve veri güncelleme hızını artırır. SQL Server çok sayıda

kullanıcının gerçek zamanlı olarak veri analiz edebilmesini ve güncellemesini sağlar. OLTP

veri tabanlarına bir başka örnek olarak da hava yolu bilet satış bilgileri ve bankacılık

işlemlerini söyleyebiliriz.

 

 OLAP Veri tabanları

 

OLAP (Online Analiytical Processing) teknolojisi büyük verilerin organize edilmesi

ve incelenmesini sağlar. Örneğin bir analist büyük verileri hızlı ve gerçek zamanlı olarak

değerlendirebilir. SQL Server Analiz Servisi toplu raporlama ve analizde, veri modelleme ve karar desteğe kadar geniş alanda çözümler sunar.

 

OLAP’ta temel amaç verilerin neticelerine varmaktır. Karar destek sistemleri gibi

verileri yorumlayan sistemler veri tabanı yönetim sistemlerini kullanır. Bu sistemler, bir veri

ambarı desteğiyle gerçeklenir. Örneğin birkaç farklı yerde merkezi bulunan bir firmanın

merkezlerin her birinin satışını ve gerekli tüm ayrıntıları bir sonuçta görmek isterse bu türden

bir sistem kullanabilir. Okuma ağırlıklı sistemlerdir