SCOM Gateway sunucu ile untrusted domainlerde yada workgroup ortamında bulunan istemcilerden de sağlık bilgilerinin toplanabildiğini daha önceki postlarımda belirttim.

Gateway Server rolü ile ilgili bir diğer senaryo ise yüksek erişebilirlik mimarisidir.Eğer DMZ’de bulunan ve yönetmek istediğiniz sunucu sayısı yada workgroup ortamında çalışan sunucu sayısı, tek bir Gateway sunucusunun karşılayabileceğinden fazla ise, yada varolan Gateway sunucusu down olduğunda yönetilen bu istemcilerin down durumunda başka bir Management yada Gateway sunucuya otomatik yönlendirilmesi isteniyorsa, yüksek erişebilirlik konfigürasyonunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir.Aynı senaryo birden fazla management sunucu olan bir ortamda Gateway sunucusunun point edildiği MP’in down olması durumunda ikinci bir MP üzerinde devam etmesi için de kullanılabilir.

SCOM konsolu içerisinde bunu gerçekleştirebileceğiniz bir bölüm bulunmamaktadır.Bu sebeple SCOM Shell’i kullanarak, PowerShell nesne tabanlı yapısı sayesinde kolaylıkla bu aksiyonu alabilirsiniz.

Adım adım yapmamız gerekenleri inceleyelim.

1
$PrimaryMS = Get-ManagementServer | Where {$_name –eq ‘scom1.domain.local’ }

İlk komut ile ortamda bulunan primary scom sunucusu $PrimaryMs değişkenine daha sonra kullanılmak üzere atanmıştır.

1
$FailoverMS = Get-ManagementServer | Where {$_name –eq ‘scom2.domain.local’ }

İkinci komut ile varolan ikinci Management Server bir değişkene atanmıştır.,

1
$GatewayMS= Get-ManagementServer | Where {$_name –eq ‘scom3.untrusted.local’ }

3 farklı sunucuyu değişkenlere atadıktan sonra failover parametrelerini düzenleyecek son komutumuzu çalıştıralım.

1
Set-ManagementServer –GatewayManagementServer : $gatewayMS –managementserver: $PrimaryMS –FailoverServer: $failoverMS

Bu komutlar sonrasında primaryMS olarak tanımlanan sunucu üzerinde health servisini kapattığınızda gateway sunucusu ilgili management point sunucusuna yönlenerek 21017 idli bir event düşürecektir.