Sistem Gereksinimleri;

 • Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows Server 2008 64 bit ve Windows Server 2008 R2
  • Distribution point dışındaki tüm roller için 64 bit zorunludur.
 • Client tarafında desteklenen işletim sistemleri;
  • Windows XP professional SP3 – x86 and Windows XP SP2 pro for 64 bit systems
  • Windows Vista SP2 (x86,x64)
  • Windows Server 2003 R2 SP2 (x86,x64)
  • Windows Server 2008 (x86,x64)
  • Windows Server 2008 R2 (x86,x64)
  • Windows 7 (x86,x64)
 • Database Gereksinimi;
  • SQL Server 2008 SP2 with CU 7
  • SQL Server 2008 R2 with SP1 and Cumulative Update 4
  • SQL Server Express 2008 r2 WITH SP1 and CU 3 is supported only on secondary sites
  • SQL Reporting Services is ONLY reporting solution

Tüm gereksinimlere Buradan ulaşabilirsiniz.

Kurulum Topolojisi;

Sunucu-1
Bilgisayar Adı      : SRV01
İşletim Sistemi    : Windows 2008 R2
Role                       : Domain Controller, DNS
Region Settings   : Tüm ayarlar English, United States şeklinde olmalı

Sunucu-2
Bilgisayar Adı      : SCCM
İşletim Sistemi    : Windows 2008 R2
Role                       : SQL 2008 R2 Standart, SCCM2012
Region Settings   : Tüm ayarlar English, United States şeklinde olmalı

SCCM sunucusuna yüklenmesi gereken yazılım, Role ve features (Bu makalede SQL ile SCCM aynı sunucudur)

 • NET Fremawork 4.0 FULL
  • NET programı IIS'den önce yüklenmelidir ve sistem restart edilmelidir. Eğer bu şekilde yapmadıysanız aşağıdaki komutu çalıştırıp sistemi restart edebilirsiniz.
  • %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe –i -enable
 • NET Framework 3.5.1 ve WCF Activation
 • Silverlight
 • WSUS 3.0 – SP2
 • Background Intelligent Transfer Service (BITS)
 • Remote Differential Compression
 • SQL 2008 R2, SP1, ve CU5
  • SQL Collation mutlaka “SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS” şeklinde olmalıdır. Region Settings USA ise otomatik olarak bu şekilde gelir.
  • Windows Authentication kullanmalıdır.
  • Servisler Local System hesabı ile çalışmalıdır.
  • Default Instance kullanılmalıdır.
  • Database Engine Services (Sadece bu servis yeterlidir. Diğerlerinin kurulumu opsiyoneldir)
  • Reporting Services
  • Client Tools Connectivity
  • Management Tools – Basic
  • Management Tools – Complete
 • IIS
  Common HTTP Features
  • Static Content
  • Default Document
  • Directory Browsing
  • HTTP Errors
  • HTTP Redirection
   Application Development
  • ASP.NET
  • .NET Extensibility
  • ASP
  • ISAPI Extensions
  • ISAPI Filters
   Health and Diagnostics
  • HTTP logging
  • Logging tools
  • Request Monitor
  • Tracing
   Security
  • Basic Authentication
  • Windows Authentication
  • URL Authorization
  • Request Filtering
  • IP and Domain Restrictions
   Performance
  • Static Content Compression
   Management Tools
  • IIS Management Console
  • IIS Management Scripts and Tools
  • Management Service
  • IIS 6 Management Compatibilty
  • IIS 6 Metabase Compatibility
  • IIS 6 WMI Compatibility
  • IIS 6 Scripting Tools
  • IIS 6 Management Console

    

 • Kurulum Log dosyası “C:\ConfigMgrSetup.log” isimde oluşacaktır. Log dosyasını daha anlamlı görüntülemek için SCCM medyasındabulunan “CDROM:\SMSSETUP\TOOLS\CMTrace.exe” çalıştırmanız yeterli.
 • Kuruluma başlamadan önce SCCM medyasında bulunan “CDROM:\SMSSETUP\BIN\X64\extadsch.exe” komutunu CMD üstünden çalıştırmamı gerekli. İşlemin aşağıdaki gibi başarılı olarak tamamlandığını doğrulamayı unutmayın. Bu komutu DC üstünden çalıştırabilirsiniz. Eğer SCCM sunucusu üstünden çalıştırıyorsanız Schema Admin grubuna üye bir user ile oturum açmanız gerekli.

 • DC üstünde ADSI EDIT' i açarak “System Management” isminde bir Container oluşturmamız ve SCCM kuracağımız bilgisayarın Computer objesine bu Container üstünde yetki vermemiz gerekli.
Bu işlemlerden sonra kuruluma geçebiliriz.


Yukarıdaki seçtiğimiz ayar tek başına çalışacak bir SCCM kurulumu için geçerlidir.


Yukarıdaki resimde alınan uyarılar SQL server için önerilen ram sunucuda olmadığı içindir. Test kurulumu engelleyici bir durum değildir.
Ancak gerçek kurulumlarda göz önünde bulundurmamız gereken bir konudur.

Kurulum başarılı olarak tamamlandı. Konsolu açarak Site Status ve Component Status sekmelerinden de kontrolümüzü yapıyoruz.