BizTalk Server: Administrator Queries and Scripts (nb-NO)

BizTalk Server: Administrator Queries and Scripts (nb-NO)
Denne siden er dedikert til å samle informasjon for alle ressurser knyttet til skripting for BizTalk administratorer. Den bør inneholde opplysninger med en referanse til den nøyaktige plasseringen der du kan finne og laste ned skriptet.

SQL Skript

Vær oppmerksom på at utfører spørringer mot SQL Database bør alltid være uten låser (legg til 'MED (NOLOCK)' til hver tabell du har i søket. Det er ikke tillatt å oppdatere, manipulere eller på noen måte endre innholdet BizTalk databaser det kan resultere i brudd på serviceavtale med Microsoft.

PowerShell Skript

Dette er PowerShell script knyttet til å vedlikeholde og bruke BizTalk en bedre måte.

Andre script

Her finner du referanser til andre skript i andre skriptspråk.