Introduksjon

BizTalk Adapter Pack 2010  (engelsk) gir tilkobling til SAP, Oracle E-Business Suite, Siebel SQL og Oracle databaser. Oracle Adapter (dvs. OracleDb Binding) gir tilgang til Oracle Database tabeller, views, lagrede prosedyrer, funksjoner og PL / SQL pakker. Tidsbestemt polling er også tilgjengelig, slik at applikasjoner se etter endringer periodisk i databasen. Dette adapteret / binding er basert på ADO.NET.

Merk: Ifølge Microsoft nettside støtter adapteren Oracle 9i (9.2.0.2), 10g (10.1.0.2.0 & 10.2.0.1.0), men documentasjonen  nevner Oracle 11g R1.

Denne artikkelen vil gi dine nødvendige ressurs lenkene for å finne informasjon rundt BizTalk WCF-OracleDb Adapter, hvordan jobbe med det og så videre.

Blogger

Følgende blogginnlegg gir deg mer bakgrunnsinformasjon om WCF-SQL Adapter, hvordan du installerer, bruke den, også videre:

Kodegalleri

Gjennom MSDN Code Gallery Download Center kan du finne en rekke kodeeksempler:

Se også

Andre språk

Denne artikkelen er også tilgjengelig på følgende språk